PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

KAMI WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA  PRESINT 11 (1)

DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK :

  • Meninggikan mutu kerja dan perkhidmatan cemerlang selalu.
  • Bekerja dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.
  • Memberi pendidikan yang berkualiti dan adil sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).
  • Memastikan waris murid mendapat maklumat yang secukupnya berhubung dengan prestasi kurikulum, kokurikulum, sosial dan disiplin.
  • Mewujudkan iklim dan senario persekitaran yang bersih indah dan memberangsangkan ke arah pendidikan yang berkualiti.
  • Memastikan semua murid celik 3M.
  • Memastikan sifar masalah disiplin.
  • Berpegang teguh kepada agama.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>